Art-Synergy

to startup, którego misją jest pomoc podmiotom z branży muzycznej w pozaartystycznych aspektach działalności. Art-Synergy rozwija aplikację upraszczającą i standaryzującą relacje biznesowe pomiędzy performerami, organizatorami i managerami, dzięki czemu wprowadza więcej harmonii w ich współpracę i jest katalizatorem rozwoju całej branży muzycznej.

Moje zadanie

polegało na zaprojektowaniu otwartego i skalowalnego systemu identyfikacji wizualnej startupu, korespondującego z ideą niezakłóconej i sprawnej współpracy, tworzącej synergię. Wyzwanie polegało też na takim rozłożeniu akcentów, aby identyfikacja kojarzyła się zarówno z twórczą energią jak i przyjazną i zorientowaną na użytkownika technologią.

Inspiracją

spajającą całą identyfikację wizualną Art-Synergy jest fala — uniwersalny symbol odwołujący się do wszelkich form komunikacji, nie tylko dźwiękowych. Fala to przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, który jest podstawowym warunkiem zaistnienia synergii. Motyw fali jest obecny w logotypie, sygnecie i buduje tło większości elementów identyfikacji wizualnej.

Ilustracje

są w identyfikacji wizualnej Art-Synergy kontrastem i przeciwwagą dla technicznych elementów inspirowanych falą. Ich wspólnym mianownikiem jest czarna kreska i funkowy vibe. Są one używane w jako element ocieplający komunikację marki w sytuacjach kiedy skuteczne są formy bardziej narracyjne i oddziałujące na emocje.

Inspiracje:

Klient:
Art-Synergy

Rok:
2020

Zakres prac:
Identyfikacja wizualna
Web design
Ilustracja
Animacja
Motion design

Koncepcje kreatywne, copywriting: Jacek Szczepan
Ilustracje we współpracy z Aleksandrą Pajączkowską

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!