Postprawda
w debacie pubicznej

Konferencja naukowa

 

Programme — front and back

Identyfikacja wizualna konferencji nawiązuje do obecnego stanu debaty publicznej za pomocą kompozycji typograficznych inspirowanych estetyką błędu systemu. Żywe kolory stanowią w niej optymistyczne przebranie i sposób nawiązania do dominacji emocji w przekazach medialnych.

Programme — inside — closeup Elements of visual identity — leaflet, programme — closeup

W 2016 roku wydawca słownika Oxford ogłosił postprawdę międzynarodowym słowem roku. Polityczna debata osiągnęła w tamtym czasie szczyt oderwania od merytoryki. W przekazach medialnych nastąpił mocny przechył w stronę odwołań do emocji i osobistych przekonań.

Elements of visual identity — closeup 3

Oczywiście to żadna nowość, że polityczna debata jest swego rodzaju masaradą, jednak dziś mamy do czynienia z dodatkową warstwą przekazu, tworzoną przez media społecznościowe, które powielają postprawdziwe wiadomości bez żadnej weryfikacji. Pozwalają w ten sposób na rozwinięcie się swego rodzaju medialnej równoległej rzeczywistości.

Leaflet — closeup 2

Ekonomia mediów społecznościowych i funkcjonujące obecnie mechanizmy ich komercjalizacji sprawiają, że nadawcom przekazów medialnych bardziej opłaca się grać na emocjach widzów niż dostarczać im rzetelnych informacji. W rezultacie mamy do czynienia z zalewem clickbaitów i bańkami filtracyjnymi.

  

Prawo Kopernika-Greshama mówi, że pieniądz gorszy wypiera lepszy. Można je odnieść także do fake newsów rozpowszechniających się dużo szybciej od prawdziwych informacji i skutecznie zanieczyszczających w ten sposób sferę przekazów medialnych.

 Poster — two versions Poster

Klient:
Akademia Ignatianum w Krakowie

Rok:
2017

Zakres prac:
Kierownictwo artystyczne
System identyfikacji wizualnej
Projekt książki
Skład
Projekty okładek serii książek

Kierownik projektu:
Tomasz W. Grabowski

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!