Sekularyzacja
we współczesnym
Kościele katolickim

— konferencja naukowa

 

O konferencji

Celem konferencji była refleksja na temat wewnętrznych i zewnętrznych powodów procesu sekularyzacji i dechrystianizacji w Kościele katolickim i jego społecznym otoczeniu.

Uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na poniższe pytania:
— Jak i do jakiego stopnia zmiany w polityce i społeczeństwie przyczyniają się do zachodzących procesów sekularyzacji i dechrystianizacji w Kościele katolickim?
— Dlaczego Kościół katolicki traci swój moralny wpływ i autorytet w przestrzeni publicznej?
— Czy jest to tendencja nieunikniona? Jeśli nie, to jak jej przeciwdziałać?

Proces projektowy

W zależności od osobistych przekonań i wyznawanych poglądów sekularyzacja może być postrzegana jako pozytywne lub negatywne zjawisko, jednak dla nauki jest po prostu kolejnym obszarem refleksji i dociekań na drodze lepszego rozumienia procesów zachodzących w społeczeństwie. Dlatego też doszedłem do wniosku, że wizualna identyfikacja konferencji pozostanie neutralna w wyrazie i otwarta na biegunowe interpretacje. Wspomniane cechy będą spójnie przenikać wszystkie składowe identyfikacji takie jak paleta kolorów, grafika i typografia.

W kolejnym kroku stworzyłem trzy propozycje motywu przewodniego identyfikacji: łódka na wzburzonym morzu (może zatonąć jak i bezpiecznie otrzeć do brzegu), słońce w połowie zasłonięte przez horyzont (może wschodzić jak i zachodzić) i wreszcie szklanka do połowy wypełniona wodą (może być postrzegana jako w połowie pełna i w połowie pusta). Po dyskusji z klientem wybrany został ostatni motyw.

W dalszej kolejności zaprojektowałem system identyfikacji wizualnej składający się z plakatu w trzech wersjach, książeczki konferencyjnej z abstraktami, ulotki z programem i identyfikatorów. Zajmowałem się także nadzorem nad procesem produkcji.

Poster

Posters — all versions

Posters — two versions

Poster closeup

Conference book

Leaflet closeup

All elements of visual identity: leaflet, conference book and identyfiers.

Klient:
Akademia Ignatianum w Krakowie

Rok:
2017

Zakres prac:
Kierownictwo artystyczne
System identyfikacji wizualnej
Projekt książki
Skład

Kierownik projektu:
Tomasz W. Grabowski

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!